+373 298 22 887

 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

   Moodle KDUКомратский государственный университет

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАРЬЕРНОГО РОСТА

Комратский государственный университет

Вторник, 28 мая 2024 14:48

Întâlnire introductivă cu participanții grupului de studiu al limbii coreeană din Găgăuzia

Pe date de 27 mai 2024, a avut loc o întâlnire introductivă cu participanții grupului de studiu al limbii coreeană din Găgăuzia. Peste 70 de tineri din Găgăuzia, cu vârste între 14 și 40 de ani, și-au exprimat dorința de a învăța pentru prima dată limba și cultura coreeană.
Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă favorabilă și creativă. Delegația Centrul de Cultură și Limbă Coreeană 'Se Jong' a prezentat tinerilor ascultători un video despre Coreea, în care toți participanții la întâlnire s-au cufundat în atmosfera de identitate, cultură și civilizație a acestei frumoase țări cu atracțiile sale naturale și culturale. Dupa aceasta , directorul Centrului coreean, Han Hojin, a realizat o introducere distractivă bazată pe un joc interactiv de introducere a primelor cuvinte coreene, în care o mică surpriză îi aștepta pe cei mai activi participanți.
În cadrul acestei întâlniri, Centrul de Formare Continuă și Dezvoltare a Carierei a informat participanții despre organizarea ulterioară a cursului: împărțirea în subgrupuri, programul orelor, forma și timpul de desfășurare a cursului. Începerea cursului a fost planificată pentru luna iulie, unde participanții la curs vor avea ocazia să participe la o tabără de vară de limbi străine timp de o lună, ceea ce va da un start pentru continuarea studiului cursului. În septembrie, cursantii se vor întoarce la universitate pentru a continua să învețe limba coreeană.
Acest proiect presupune învățarea gratuită a limbii de la nivel începător la avansat timp de 3 ani. Cei mai buni participanți vor putea vizita Coreea. Le dorim tuturor cursanților mult succes în învățarea limbii coreene.
***
27 Mayıs 2024 tarihinde Gagavuzya'daki Kore dili çalışma grubunun katılımcılarıyla bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Gagavuzya'dan yaşları 14 ila 40 arasında değişen 70'ten fazla genç, Kore dili ve kültürünü ilk kez öğrenme isteklerini dile getirdi.
Toplantı olumlu ve yaratıcı bir atmosferde gerçekleşti. Kore Merkezi ve Kültürü delegasyonu, genç dinleyicilere Kore hakkında bir video sundu ve toplantıya katılan herkes, doğal ve kültürel manzaralarıyla bu güzel ülkenin kimlik, kültür ve medeniyet atmosferine daldı. Ardından, Kore Merkezi Müdürü Han Hojin, en aktif katılımcıları küçük bir sürprizin beklediği, Korece ilk kelimelere eğlenceli bir interaktif oyun tabanlı giriş yaptı.
Bu toplantıda, Sürekli Eğitim ve Kariyer Geliştirme Merkezi katılımcıları kursun ilerideki organizasyonu hakkında bilgilendirdi: alt gruplara ayrılma, ders programı, kursun şekli ve zamanı. Kursun başlangıcı Temmuz ayı olarak planlanmış olup, kurs katılımcıları bir ay boyunca yaz dil kampına katılma fırsatı bulacak ve bu da kursun ileriki çalışmaları için bir başlangıç olacaktır. Eylül ayında öğrenciler Korece öğrenmeye devam etmek üzere üniversiteye döneceklerdir.
     Bu proje 3 yıl boyunca başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar ücretsiz dil öğrenimini içermekte olup en iyi katılımcılar Kore'yi ziyaret edebileceklerdir. Tüm kursiyerlere Korece öğreniminde üstün başarılar diliyoruz.
***
On May 27, 2024, an introductory meeting was held with the participants of the Korean language study group in Gagauzia. More than 70 people from among the youth of Gagauzia, aged 14 to 40 years old, expressed their desire to Korean Culture and Language Center "Se Jong" for the first time.
The meeting was held in a favorable and creative atmosphere. The delegation of the Korean Center and Culture presented to the young listeners a video about Korea, in which all the participants of the meeting plunged into the atmosphere of identity, culture and civilization of this beautiful country with its natural and cultural attractions. Then, the director of the Korean Center Han Hojin conducted a fun interactive activity to learn the first Korean words in a game form, in which a small surprise was waiting for the most active participants.
At this meeting, the Center for Continuing Education and Career Development informed the participants about the further organization of the course: division into subgroups, schedule of classes, form and time. The beginning of the course was planned for July, where the students will have an opportunity to attend a summer language camp for a month, which will give a start for further study of the course. In September the cadets will return to the university to continue learning the Korean language.
This project involves free language learning from beginner to advanced level for 3 years. The best participants will be able to visit Korea. We wish all the trainees great success in learning Korean.
***
27 мая 2024 г. прошла ознакомительная встреча с участниками группы по изучению корейского языка в Гагаузии. Более 70 человек из числа молодежи Гагаузии в возрасте от 14 до 40 лет изъявили желание впервые изучать корейский язык и культуру.
Встреча прошла в благоприятной, творческой атмосфере. Вниманию юным слушателям был представлен делегацией Корейского Центра и Культуры видеоролик о Корее, в котором все участники встречи окунулись в атмосферу самобытности, культуры и цивилизации этой прекрасной страны с ее природными и культурными достопримечательностями, особенностями корейской кухни. Далее директором Корейского, Центра Han Hojin, был проведен увлекательный интерактив по ознакомлению с первыми корейскими словами в игровой форме, в котором самых активных участников ждал небольшой сюрприз.
Центр непрерывного образования и карьерного роста, на данной встрече, ознакомил участников с вопросом по дальнейшей организации курсов: деление на подгруппы, график проведения занятий, форма и время проведения. Начало курса было запланировано на июль, где слушателям данного курса в течении месяца будет представлена возможность побывать в летнем языковом лагере и что даст старт для дальнейшего изучения курса. Уже в сентябре курсанты вернутся в университет для того, чтобы продолжить изучение корейского языка.
Данный проект предполагает бесплатное изучение языка от начального до продвинутого уровня на протяжении 3 лет. Лучшие участники смогут побывать в Корее. Всем слушателям желаем огромных успехов в изучении корейского языка.
 
                                                                                                                                                                                   Информацию подготовила инспектор ОНОиКР Топал Наталья